Home  Članovi  Ciljevi  Kodeks  Aktivnosti  Galerija  O nama  Kontakt
Bivši članovi Lions kluba Varaždin
     
Vlatko Matanović

Adresa:
Zrinskih i Frankopana 19, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/trgovac.
Rođen je 23. listopada 1957. u Varaždinu.Obrazovanje ekonomske struke, vanjska trgovina.Suvlasnik je i direktor tvrtke PROVIN.Diplomu sommelira stekao 1993. u Sloveniji.Polaznik vinske akademije u Austriji.Autor programa za školovanje sommeliera u Hrvatskoj te seminara"Sve o vinu i oko vina u turizmu".Član je predsjedništva Hrvatskog sommeliera kluba i Sekcije vinskih svetovalcev Slovenije.Neoženjen je.
 
Vladimir Meštrić

Adresa:
Glavić 63, Turčin.
Zanimanje/znanje:
direktor/ekonomist.
Rođen je 15 srpnja 1948. u Lužanu Biškupečkom.Suvlasnik je i direktor društva "Težak-Ivić-Meštrić".Glavna djelatnost društva je distribucija voća i povrća te prerađevina od voća i povrća.Oženjen je i ima dva sina. Hobi: hodanje prirodom.
     
Željko Prstec

Adresa:
Stjepana Vukovića, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
slobodni umjetnik - slikar
Rođen je 8. srpnja u Varaždinu. Školovao se u Varaždinu i Zagrebu, gdje je i diplomirao na Višoj tehničkoj školi.Svoj slikarski rad prvi put izlaže 1969. godine i dosad je priredio 40-ak samostalnih te sudjelovao na više značajnih skupnih izložbi slika u Hrvatskoj i inozemstvu. Ilustrirao je više knjiga te izradio nekoliko grafičkih mapa. Član le Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Živi i radi u Varaždinu u statusu slobodnog umjetnika.Oženjen je i ima sina.
 
Željko Vinceković

Adresa:
Braće Radića 16, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
lječnik specijalist oftalmolog.
Rođen je 26. ožujka 1953. u Varaždinu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Varaždinu, a studij medicine i specijalizaciju iz oftalmologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Do 1995. godine radio je na Očnom odjelu bolnice u Varaždinu, a nakon toga je otvorio privatnu oftalmološku ordinaciju u Varaždinu. Oženjen je i ima dvoje djece.
     
  Marijan Varović

Adresa:
M. Maleza 42, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl. ing. strojarstva
 
 
   
 
     
Engeski